ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Gebruik van de site

Je mag alleen gebruik deze website om door de inhoud te bladeren, legitieme reserveringen te maken en deze site niet voor andere doeleinden te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen. Deze site en de inhoud op deze site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd. 'Deep-linking', 'embedding' of het gebruik van analoge technologie is ten strengste verboden. Ongeautoriseerd gebruik van deze site en/of het materiaal op deze site kan in strijd zijn met toepasselijke auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomswetten of andere wetten.

 

Garantiedisclaimer

De inhoud van deze site wordt geleverd "zoals deze is" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

De eigenaar van deze site, de auteurs van deze inhoud en in het algemeen iedereen die op welke manier dan ook verbonden is met deze site, vanaf nu gezamenlijk "aanbieders" genoemd, aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in deze inhoud.

De Aanbieders bieden verder geen garantie, garantie of verklaring met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van deze inhoud. De Aanbieders zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, algemene, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief -maar niet beperkt tot- gegevensverlies, gederfde inkomsten en gederfde winst) die kan voortvloeien uit het onvermogen om te gebruiken of het juiste of onjuiste gebruik, misbruik of misbruik van deze inhoud, zelfs als de Aanbieders op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheden van dergelijke schade. De Aanbieders kunnen geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid op zich nemen.

Het gebruik van deze inhoud is verboden op die plaatsen waar de wet niet toestaat dat deze disclaimer volledig van kracht wordt.

Boekingsvoorwaarden

Betalingsbeleid

Alle transacties worden verwerkt in Zuid-Afrikaanse Rands (ZAR).

ANEW Hotels & Resorts behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Aanbetalingsbeleid

Hotelreserveringen moeten worden gegarandeerd - zie de betalingsvoorwaarden op het moment van het boekingsproces voor het specifieke geboekte tarief.

ANEW Hotels & Resorts behoudt zich het recht voor om niet-gegarandeerde boekingen naar eigen goeddunken te annuleren. Gasten zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.

ANEW Hotels & Resorts accepteert alle gangbare creditcards en EFT-betalingen zijn toegestaan. Een betalingsbewijs met bevestigingsnummer als referentie moet naar het betreffende Hotel worden gestuurd via het e-mailadres dat op het boekingsformulier is vermeld.

Voor alle piekperiodes, waaronder lange weekenden, paas- en kerstvakanties, is een volledige vooruitbetaling vereist om de boeking te garanderen. Dit wordt niet gerestitueerd in geval van annulering binnen 30 dagen voor aankomst. Mocht de volledige vooruitbetaling niet binnen 48 uur na ontvangst van de bevestiging zijn ontvangen, ANEW Hotels & Resorts behoudt zich het recht voor om de boeking te annuleren.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering is mogelijk tot 24 uur van tevoren zonder boete. Annuleringen op dezelfde dag voor reserveringen die met vooruitbetaling zijn geboekt, moeten vóór 12 uur worden geannuleerd om te voorkomen dat het volledige verblijf in rekening wordt gebracht.

ANEW Hotels & Resorts behoudt zich het recht voor om afzonderlijke voorwaarden toe te passen op individuele tarieven - raadpleeg de annuleringsvoorwaarden op de kamerprijs op het moment van boeking.

Voor alle piekperiodes, waaronder lange weekenden, paas- en kerstvakanties, is een volledige vooruitbetaling vereist om de boeking te garanderen. Dit wordt niet gerestitueerd in geval van annulering binnen 30 dagen voor aankomst. Mocht de volledige vooruitbetaling niet binnen 48 uur na ontvangst van de bevestiging zijn ontvangen, ANEW Hotels & Resorts behoudt zich het recht voor om de boeking te annuleren.

ANEW Hotels & Resorts behouden zich het recht voor om het beleid naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken.

Er wordt een no-show-toeslag in rekening gebracht in het geval dat een gast niet arriveert bij het specifieke hotel. Het is de verantwoordelijkheid van de Gast om het hotel schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele annuleringen.

De no-showtoeslag is gelijk aan 1 overnachtingstoeslag. Als de reservering werd gegarandeerd door enige vorm van betaling op het moment van de reservering, wordt deze verbeurd verklaard.

In geval van ANEW Hotels & Resorts als u een terugbetaling wilt verwerken, moet u rechtstreeks contact opnemen met het specifieke hotel in kwestie.

Aankomstbeleid

Ingevolge de gewijzigde immigratiewet (NO.13 van 2002) is het voor alle hotels in Zuid-Afrika een wettelijke vereiste om informatie bij te houden met details van alle gasten die accommodatie hebben aangeboden.

Alle gasten zijn verplicht om bij het inchecken een identiteitsbewijs te tonen.

Bij het inchecken wordt een kopie van uw identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort gemaakt.

De creditcard die is gebruikt om de reservering te garanderen, moet bij het inchecken worden getoond.

ANEW Hotels & Resorts accepteert geen EFT-bewijzen van betalingen voor boekingen die gemaakt zijn en aankomen van vrijdag tot zondag.

Alle kamers zijn rookvrije kamers

 

ANEW Hotels & Resorts accepteert alle gangbare creditcards en EFT-betalingen zijn toegestaan. Een betalingsbewijs met bevestigingsnummer als referentie moet naar het betreffende Hotel worden gestuurd via het e-mailadres dat op het boekingsformulier is vermeld.

Voordat u aan het hotel betaalt, dient u contact op te nemen met de financiële controleur van het hotel om te controleren of de bankrekening waarop u wilt betalen een legitieme bankrekening van het hotel is.

Cybercriminelen kunnen links, e-mails en dergelijke gebruiken die door het hotel lijken te zijn verzonden om u over te halen een betaling te doen op een frauduleuze bankrekening die toegankelijk is voor dergelijke criminelen. We raden u daarom aan om zorgvuldig te zijn en bij ons de bankrekeninggegevens te verifiëren waarop de betaling moet worden gedaan, ondanks ontvangst door u van betalingsgegevens die van ons en/of onze bankiers lijken te komen.

 

Het hotel heeft een beleid om geen wijzigingen in bankrekeninggegevens door te geven via ad hoc e-mails. Dienovereenkomstig, in het geval dat u een dergelijke communicatie ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk bij onze financieel controleur te verifiëren of dit legitiem is en kopieer ook de persoon die verantwoordelijk is voor uw account en met wie u gewend bent te handelen.

 

Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van het feit dat u nalaat de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en, zoals hierboven vereist, de juistheid van de bankrekeninggegevens van het hotel te bevestigen.

 

WhatsApp & SMS T's & C's

 1. Sms-/WhatsApp-tekstberichten zijn bedoeld als een redelijke inspanningscommunicatie en vertegenwoordigen slechts een onderdeel daarvan ANEW Hotels & Resorts' communicatie systeem.
 2. Sms-/WhatsApp-sms-meldingen kunnen worden vertraagd of niet worden ontvangen tijdens regionale noodsituaties of andere perioden met veel berichtenverkeer.
 3. Derden kunnen sms-/WhatsApp-tekstberichten verzenden die zijn vermomd als waarschuwingen ANEW Hotels & Resorts en daarom wordt u dringend verzocht om onafhankelijk de authenticiteit van elk bericht dat u ontvangt te verifiëren.
 4. De bezorging van bestellingen via sms/WhatsApp is niet altijd voorspelbaar.
 5. SMS/WhatsApp sms-meldingen van ANEW Hotels & Resorts wordt op dezelfde manier op uw mobiele apparaat weergegeven als elk ander SMS-/WhatsApp-bericht.
 6. SMS-/WhatsApp-tekstberichten kunnen handelsmerken of andere eigendomsrechten bevatten of ernaar verwijzen ANEW Hotels & Resorts of aan haar gelieerde ondernemingen. Geen licentie op of recht op dergelijke handelsmerken en andere eigendomsrechten van ANEW Hotels & Resorts en/of andere partijen aan u wordt verleend of verleend.
 7. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, wordt alle informatie in SMS/WhatsApp-tekstberichten geleverd "zoals ze is" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.
 8. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, sluiten we uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met de ontvangst, het gebruik, het falen of het onvermogen om SMS/WhatsApp-tekstberichten te gebruiken.

 

ONZE RECHTEN

 

We behouden ons het recht voor om:

 1. de Website (of een deel ervan) met of zonder kennisgeving aan u tijdelijk of permanent wijzigen of intrekken en u bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging aan of intrekking van de Website; en/of
 2. deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, en uw voortgezet gebruik van de Website (of een deel daarvan) na een dergelijke wijziging wordt beschouwd als uw aanvaarding van een dergelijke wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Indien u niet akkoord gaat met enige wijziging van de Voorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Website.
 3. We zullen ons redelijkerwijs inspannen om de Website te onderhouden. De Website kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U komt niet in aanmerking voor enige vergoeding omdat u geen gebruik kunt maken van enig deel van de Website of vanwege een storing, opschorting of intrekking van de gehele of een deel van de Website vanwege omstandigheden buiten onze controle.

 

Monitoren

We hebben het recht, maar niet de plicht, om alle activiteiten en inhoud in verband met de website te controleren. We kunnen elke gemelde schending van deze Voorwaarden of klachten onderzoeken en elke actie ondernemen die we passend achten (waaronder maar niet beperkt tot het geven van waarschuwingen, het opschorten, beëindigen of verbinden van voorwaarden aan uw toegang en/of het verwijderen van materiaal van de Website ).

 

Wet

De Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zuid-Afrika, waarvan de rechtbanken de exclusieve jurisdictie hebben in elk geschil, behalve dat wij het recht hebben, naar eigen goeddunken, om procedures in alternatieve rechtsgebieden te starten en voort te zetten.

 

Updaten van deze Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd delen of het geheel van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, aan of uit te verwijderen. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze website worden geplaatst. Het is de plicht van de Gebruiker om deze Algemene Voorwaarden periodiek op de Website te controleren op wijzigingen of updates. Het voortgezette gebruik van deze Website door de Gebruiker na het plaatsen van wijzigingen of updates zal worden beschouwd als een kennisgeving van de aanvaarding van de Gebruiker om zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van dergelijke wijzigingen of updates.

 

Toestemming

Ik begrijp dat alle ontwerpen en handelsmerken zijn geregistreerd op: ANEW Hotels & Resorts en accepteer hierbij de algemene voorwaarden. Ik verbind mij ertoe de handelsmerken en modellen op geen enkele manier direct of indirect te kopiëren/dupliceren en begrijp de juridische implicaties daarvan. Mocht blijken dat ik in strijd ben met deze overeenkomst, dan begrijp ik dat ik aansprakelijk zal worden gesteld voor alle juridische kosten die worden gemaakt door: ANEW Hotels & Resorts voor elke civiele actie of elke juridische actie die nodig wordt geacht tegen mij.

 

Goed en diensten

ANEW Hotels & Resorts is een horecaonderneming die gasten accommodatie aanbiedt.

 

Verantwoordelijkheid

ANEW Hotels & Resorts neemt de verantwoordelijkheid voor alle aspecten met betrekking tot de transacties, inclusief de verkoop van kamers die op deze website worden verkocht, klantenservice en ondersteuning en geschillenbeslechting.

 

Variatie

ANEW Hotels & Resorts kan, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst of een deel daarvan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

 

CONTACTGEGEVENS

 

Hoofdkantoor

Hoek van Gordon Hood Road en Hendrik Verwoerd Drive, Centurion, Zuid-Afrika, 0157

Tel: + 27 (0) 12 004 0097

Postbus 7108, Centurion, Gauteng, Zuid-Afrika, 0046