Privacy verklaring

De volgende privacyverklaring beschrijft de privacypraktijken voor: ANEW Hotels over hoe we omgaan met persoonlijke informatie die we verzamelen via onze kanalen (websites, bijbehorende websites, mobiele applicaties en andere kanalen - gezamenlijk aangeduid als "Sites"). Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u een van onze sites gebruikt.

 

Overzicht

At ANEW Hotels nemen we de bescherming van persoonlijke informatie serieus en we erkennen dat privacy belangrijk voor u is.

Het doel van deze privacyverklaring is om te beschrijven hoe we persoonlijke informatie die u ons verstrekt verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken, wat we over u leren door uw bezoek aan onze website, en om de keuzes en rechten uit te leggen die u als een betrokkene heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Alle verwijzingen naar 'onze', 'ons' of 'wij' in deze privacyverklaring worden geacht te verwijzen naar: ANEW Hotels en haar dochterondernemingen.

 

Informatie die wordt verzameld

Inschakelen ANEW Hotels om u een eersteklas ervaring te bieden bij het bezoeken van haar Sites, vereist actuele en correcte persoonlijke informatie van haar klanten. Persoonlijke informatie omvat de voorgeschreven informatie die valt onder de definities van persoonlijke of speciale persoonlijke informatie zoals uiteengezet in de Protection of Personal Information Act, 2013.

ANEW Hotels verzamelt, met uw toestemming, persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. ANEW Hotels verzamelt ook anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren en interesses.

We zullen niet opzettelijk of bewust persoonlijke informatie rechtstreeks van minderjarigen (iedereen jonger dan 18 jaar) verzamelen. De persoonlijke informatie van minderjarigen wordt alleen verzameld via hun wettelijke voogd of ouder wanneer producten of diensten voor de minderjarigen worden verkregen.

 

Gebruik van persoonlijke informatie

ANEW Hotels zullen uw persoonlijke informatie gebruiken om de sites te beheren, diensten te verlenen en u te informeren over nieuwe functies, diensten en producten. ANEW Hotels zullen uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor onderzoeks-, statistische en marketingdoeleinden en, waar van toepassing, om hun klantenrecords bij te werken. Als we van plan zijn uw persoonlijke informatie voor een ander doel te gebruiken, ANEW Hotels bieden u de mogelijkheid om deze service te weigeren.

Het delen van persoonlijke informatie en gegevensoverdracht

We kunnen uw persoonlijke informatie aan derden bekendmaken waar dit wettelijk vereist is, wanneer dit nodig is om uitvoering te geven aan een contract met u, of wanneer we een legitiem belang hebben om dit te doen. Dit zijn enkele van de gevallen waarin we uw persoonlijke informatie kunnen delen met derden, waaronder:

  1. aan een persoon die diensten verleent (welke diensten kunnen bestaan ​​uit het verifiëren, bijwerken en verwerken van persoonlijke informatie) om: ANEW Hotels of treedt op als ANEW Agent van hotels of aan wie? ANEW Hotels hebben een van zijn rechten en plichten met betrekking tot zijn klanten overgedragen of stellen voor deze over te dragen (sommige van deze personen bevinden zich mogelijk buiten de Republiek Zuid-Afrika), en delen ANEW Persoonlijke informatie van klanten van hotels met: ANEW Serviceproviders van hotels, lokaal en buiten de Republiek Zuid-Afrika, indien nodig. ANEW Hotels kunnen personen die diensten verlenen vragen om: ANEW Hotels om akkoord te gaan met onze privacypraktijken en gerelateerd beleid als ze toegang nodig hebben tot persoonlijke informatie om hun diensten uit te voeren.
  2. naar ANEW Juridische adviseurs, financiële adviseurs, auditors, regelgevende instanties van hotels of in reactie op een juridische procedure of een bevoegde rechtbank; en
  3. naar ANEW Dochterondernemingen van hotels.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met externe organisaties die niet onze serviceproviders zijn, tenzij de bedrijfsactiviteiten de verwerking van uw persoonlijke gegevens in andere landen vereisen, hetzij om de verwerking uit te voeren op basis van uw instructies of voor gewone zakelijke doeleinden.

Als we uw informatie willen opslaan bij een derde partij, die zich buiten Zuid-Afrika bevindt en de persoonlijke informatie ontvangt, moeten zij voldoen aan een wet of een bindende overeenkomst waarin staat dat zij een passend beschermingsniveau zullen bieden aan Jouw persoonlijke informatie. Dit betekent dat ze ermee in moeten stemmen dat ze uw persoonlijke informatie rechtmatig verwerken en uw persoonlijke informatie op dezelfde manier beschermen als wij.

Bewaren van persoonlijke informatie

ANEW Hotels zullen uw persoonlijke informatie niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

ANEW Hotels verbindt zich ertoe om, waar mogelijk, uw persoonlijke informatie te anonimiseren of te verwijderen/vernietigen zodra het doel en/of de duur van hun vastgestelde bewaring verstrijkt.

Desalniettemin kan persoonlijke informatie worden gearchiveerd na de toepasselijke perioden met het oog op het onderzoeken, onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten met als enig doel om, indien nodig, de verstrekking van dergelijke persoonlijke informatie aan de gerechtelijke autoriteiten toe te staan, of voor andere bewaarverplichtingen, in het bijzonder voor boekhoudkundige of fiscale doeleinden. Archivering houdt in dat deze persoonlijke informatie onderhevig is aan toegangsbeperkingen en niet langer online beschikbaar zal zijn, maar zal worden opgehaald en bewaard op een veilig en onafhankelijk apparaat.

 

Gebruik van Cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat onze server naar uw browser stuurt wanneer u de site bezoekt. Het gebruik van cookies helpt ons om u te helpen bij het gebruik van bepaalde aspecten van de site. U kunt cookies op elk moment verwijderen, of u kunt uw browser instellen om cookies te weigeren of uit te schakelen. Als u cookies uitschakelt, werken sommige functies op de site mogelijk niet correct.

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om het verkeer naar onze Sites te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media, advertenties, nieuwsbrieven en analysepartners die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten.

 

Security

We nemen de bescherming van persoonlijke informatie serieus en we nemen voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke informatie veilig te houden. Daarom trachten we, met inachtneming van algemeen aanvaarde informatiebeveiligings- en verwerkingspraktijken en -procedures, de integriteit en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie in ons bezit te waarborgen door passende, redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies, beschadiging of ongeoorloofde vernietiging van persoonlijke informatie te voorkomen. Informatie en onwettige toegang tot of verwerking van persoonlijke informatie. Omdat de website echter toegankelijk is via internet en internet inherent onveilig is, kunnen we de veiligheid van informatie die u ons online stuurt niet garanderen (inclusief dat deze niet zal worden onderschept). U stuurt ons op eigen risico online informatie.

 

U hebt het recht en de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we over u hebben, juist is. Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel gaan wij ervan uit dat de informatie die u ons heeft verstrekt juist is. Op uw verzoek, waar de wet ons dit vereist, kunt u uw rechten als betrokkene uitoefenen als volgt, onder voorbehoud van verificatie en validatie van uw identiteit:

Vraag toegang tot uw persoonlijke informatie die: ANEW Hotels houdt ongeveer

Verzoek om rectificatie van uw persoonlijke informatie die: ANEW Hotels heeft over jou

Verzoek om verwijdering, zoals toegestaan ​​door de wet, van uw persoonlijke informatie die: ANEW Hotels heeft over jou

Beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie aanvragen

Bezwaar maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens zoals toegestaan ​​door de wet.

Uw rechten zijn onderworpen aan de processen die zijn uiteengezet in: ANEW Hotels PAIA handleiding die ook beschikbaar is op (link invoegen voor PAIA-handleiding).

 

openbaring

ANEW Hotels is de enige eigenaar van de informatie die op de Sites wordt verzameld. We zullen deze informatie niet aan anderen verkopen, delen of verhuren op een andere manier dan in deze kennisgeving of elders op de Sites wordt vermeld, in tegenstelling tot de manier die in deze kennisgeving wordt beschreven.

 

Verplichte openbaarmaking van persoonlijke informatie

ANEW Hotels Sites kunnen persoonlijke informatie vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is of in de goede trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of aan juridische procedures die worden gevoerd op ANEW Hotels en/of haar dochterondernemingen of de Sites; (b) om de rechten of eigendom van ANEW Hotels, of de Sites, en (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van goederen en diensten van ANEW Hotels, de Sites of het publiek.

 

Sites van derden

ANEW Hotels raadt u aan om de privacyverklaring te lezen van websites en applicaties van derden ('sites van derden') waarnaar u linkt ANEW Hotels-sites zodat u begrijpt hoe die sites van derden uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. ANEW Hotels is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op sites van derden buiten: ANEW Privacyverklaring van hotels.

 

Vergoeding

Je accepteert dat ANEW Hotels onderneemt redelijke en praktische stappen om Beschermde Persoonlijke Informatie in haar bezit te beschermen. Voor zover wettelijk toegestaan, vrijwaart en vrijwaart u hierbij ANEW Hotels, haar werknemers en agenten tegen elke aansprakelijkheid, schade en/of juridische actie van welke aard dan ook en hoe dan ook ontstaan, inclusief nalatigheid van de kant van ANEW Hotels, haar werknemers of agenten en ANEW Hotels aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of enige vorm van verlies die u lijdt bij het gebruik van de diensten van de Sites en Sites van derden.

 

CONTACTGEGEVENS

Hoofdkantoor

Hoek van Gordon Hood Road en Hendrik Verwoerd Drive, Centurion, Zuid-Afrika, 0157

Tel: + 27 (0) 12 004 0097

Postbus 7108, Centurion, Gauteng, Zuid-Afrika, 0046